Worki sztaujące

Worki sztaujące
Opis techniczny:
Papierowe Poduszki Sztauerskie to łatwy, prosty i efektywny sposób na zabezpieczenie ładunku i minimalizację uszkodzeń powstałych podczas transportu. Nadmuchiwane worki sztauerskie składają się z polietylenowej poduszki owiniętej kilkoma warstwami wytrzymałego papieru.