Elektrociepłownia Gorzów – 20t

Elektrociepłownia Gorzów - 20t

W lipcu 2016 wykonaliśmy obciążenie próbne suwnicy w Elektrociepłowni Gorzów masą 20,0t. Ze względu na toczący się rozruch nowej instalacji musieliśmy do minimum ograniczyć wypływ wody poza granice wytyczonego stanowiska, jak również podczas opróżniania worka. Próba zakończyła się wynikiem pozytywnym.